About us

ALFI PE ekipa združuje več desetletij neprecenljivih izkušenj iz različnih področij, predvsem pa iz področja financ, M&A, skrbnih pregledov in upravljanja podjetij. Z več kot 50 milijonov evrov sredstev v upravljanju smo največji sklad zasebnega kapitala s sedežem v Sloveniji. Geografsko smo primarno osredotočeni na naložbe v Slovenij in sekundarno na Hrvaškem.

Naložbo v izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.